ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสอบกลางภาคเรียนสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564

             โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กำหนดสอบกลางภาคเรียนสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในวันที่  10- 12  กุมภาพันธ์  2564

อ่านแล้ว : 110 คน |


โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 096-07-88897

E-mail : banphokrasang@gmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์