โพธาธิมุตประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน
หมวดหมู่ : โพธาธิมุตประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านแล้ว : 95 คน |


โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 096-07-88897

E-mail : banphokrasang@gmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์