ภาพกิจกรรม เรื่อง:การประชุมสัญจรและนิเทศกลุ่มโรงเรียน
การประชุมสัญจรและนิเทศกลุ่มโรงเรียน
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านแล้ว : 94 คน |


โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 096-07-88897

E-mail : banphokrasang@gmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์